Het Waterschap Rivierenland & vergunningen

De belangrijkste taken van het Waterschap Rivierenland is het zorgen voor voldoende schoon oppervlaktewater en veilige dijken. Kijk voor meer informatie bij wat doet het Waterschap?

Melding, vergunning of ontheffing?

Wilt u weten of u een vergunning of ontheffing van het waterschap nodig hebt?

Het Waterschap Rivierenland heeft per activiteit uitgelegd wat u moet doen: melding maken, vergunning of ontheffing aanvragen.

In een groot aantal gevallen kunt u volstaan met een melding. Voor een aantal activiteiten of werken geldt een absoluut verbod. Hiervoor kunt u geen melding doen en ook geen vergunning of ontheffing aanvragen.

 

Wanneer u een bouwvergunning bij de gemeente doet zij daarna een watertoets bij de waterbeheerder. Met de watertoets wordt er gekeken of de aanvraag voldoende rekening houdt met diverse wateraspecten. Een deel van het watertoetsproces kan online voor een deel worden uitgevoerd. De digitale watertoets is een eerste verkenning, waarbij een wateradvies of uitgangspuntennotitie met een beschrijving wordt gegeven.