Gemeente Tiel

Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie van de gemeente Tiel kunnen inwoners, ondernemers en andere partners van Tiel lezen waar de gemeente voor staat en welke ambities de gemeente heeft. Eén van de instrumenten van de nieuwe Omgevingswet is de omgevingsvisie. Op basis van gesprekken met diverse partijen heeft de gemeente de inforgraphic 'Maand van de Toekomst' gemaakt en de startnotitie Omgevingsvisie. De gemeenteraad wil de Omgevingsvisie voor 1 januari '25 vastgesteld hebben.

Gemeente Tiel, plattegrond gemeente Tiel
Plattegrond gemeente Tiel

Onderscheid in teeltondersteunende voorzieningen

Teeltondersteunende kas

Een agrarisch bedrijfsgebouw waarvan de wanden en het dak voornamelijk bestaan uit glas of een ander lichtdoorlatend materiaal en dat dient voor de productie van gewassen onder geconditioneerd klimaatomstandigheden.

Teeltondersteunende voorzieningen, geen kassen

 • tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen teeltondersteunende voorzieningen ter voldoening aan een tijdelijke teeltbehoefte. Hieronder zijn in ieder geval begrepen: afdekfolies en acryldoek, vlakveldsfolie, vraatnetten, lage tunnels (tot ca. 50 cm), wandelkappen, schaduwhallen- of netten, hagelnetten en regenkappen;
 • permanente teeltondersteunende voorzieningen teeltondersteunende voorzieningen ter voldoening van een jaarrondbehoefte. Hieronder zijn in ieder geval begrepen: containervelden en bakken op stellingen.

Definitie van teeltondersteunende voorzieningen

Voorzieningen die toegepast worden om de teelt van groente, fruit, bomen of potplanten te bevorderen en te beschermen.

Regels voor teeltondersteunende voorzieningen

De gemeente Tiel publiceert haar plannen op de website van Ruimtelijkeplannen.nl. De digitale bestemmingsplannen die hier staan zijn juridisch bindend.

Binnen bouwblok

Toegestaan

Aanduiding artikel 3

Op de percelen met de aanduiding 'Agrarisch' zijn uitsluitend toegestaan:

Teeltondersteunende kassen met de voorwaarden:

 • Maximale oppervlakte: 1.000 m²
 • Maximale bouwhoogte: 7 meter
 • Maximale goothoogte: 6 meter

Permanente en tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen met de voorwaarden:

 • Maximale bouwhoogte hagelnetten: 6 meter
 • Maximale bouwhoogte regenkappen: 4,5 meter
 • Bouwhoogte overige teeltondersteunende voorzieningen: 3,0 meter

Niet toegestaan

Aanduiding artikel 3

Eventueel mogelijk

Aanduiding artikel 3

Met een omgevingsvergunning kan de gemeente afwijken van de regels voor het realiseren van grotere teeltondersteunende kassen.

 • Maximale oppervlakte: 1.500 m²
 • Maximale oppervlakte voor kassen ten behoeve van boomteelt: 2.500 m²

Voorwaarden voor de omgevingsvergunning:

 1. De kas staat ten dienste van een actief fruitteelt- of tuinbouwbedrijf of boomkwekerij
 2. De teeltondersteunende kas is direct aan het bouwvlak gerealiseerd, of een maximale afstand van 50 meter tot het bouwvlak
 3. Minimaal 50 meter afstand tot percelen van derden
 4. De teeltondersteunende kas is noodzakelijk voor een doelmatig en volwaardig agrarisch bedrijf
 5. Het landschap, water en omliggende functies worden niet belemmerd of aangetast

Met een omgevingsvergunning kan de gemeente afwijken van de regels voor het realiseren van grotere teeltondersteunende voorzieningen met als voorwaarden:

 1. De TOV staat ten dienste van een actief fruitteelt- of tuinbouwbedrijf of boomkwekerij
 2. Maximale oppervlakte op percelen met aanduiding 'overige zone - rivieren-en uiterwaarden' en 'overige zone - stedelijk uitloopgebied' 4 ha
 3. Minimaal 50 meter afstand tot percelen van derden
 4. De teeltondersteunende kas is noodzakelijk voor een doelmatig en volwaardig agrarisch bedrijf
 5. Het landschap, water en omliggende functies worden niet belemmerd of aangetast

Buiten bouwblok

Toegestaan

Aanduiding artikel 3

Op percelen met de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch- zijn uitsluitend teelt met stellingen' bakken op stellingen toegestaan

 

Tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen, met de voorwaarden:

 • Opgericht van 1 maart t/m 30 november en een maximale duur van 7 maanden. Verankerde palen en constructies mogen het gehele jaar aanwezig zijn.
 • Maximale bouwhoogte hagelnetten: 6 meter
 • Maximale bouwhoogte regenkappen: 4,5 meter
 • Maximale bouwhoogte overige teeltondersteunende voorzieningen: 3,0 meter
 • Op percelen met de aanduiding 'overige zone - rivieren-en uiterwaarden' en 'overige zone - stedelijk uitloopgebied' is de maximale oppervlakte 2 ha.
 • Op percelen met de aanduiding overige zone - rivieren-en uiterwaarden' en 'overige zone - stedelijk uitloopgebied moet er een minimale afstand van 50 meter zijn tot (bedrijfs)woningen van derden inclusief tuinen en erven, recreatievoorzieningen en maatschappelijke voorzieningen

Niet toegestaan

Aanduiding artikel 3

Eventueel mogelijk

Aanduiding artikel 3

Met een omgevingsvergunning kan de gemeente afwijken van de regels voor het realiseren van grotere teeltondersteunende kassen.

 • Maximale oppervlakte: 1.500 m²
 • Maximale oppervlakte voor kassen ten behoeve van boomteelt: 2.500 m²

Voorwaarden voor de omgevingsvergunning:

 1. De kas staat ten dienste van een actief fruitteelt- of tuinbouwbedrijf of boomkwekerij
 2. De teeltondersteunende kas is direct aan het bouwvlak gerealiseerd, of een maximale afstand van 50 meter tot het bouwvlak
 3. Minimaal 50 meter afstand tot percelen van derden
 4. De teeltondersteunende kas is noodzakelijk voor een doelmatig en volwaardig agrarisch bedrijf
 5. Het landschap, water en omliggende functies worden niet belemmerd of aangetast

Met een omgevingsvergunning kan de gemeente afwijken van de regels voor het realiseren van grotere teeltondersteunende voorzieningen met als voorwaarden:

 1. De TOV staat ten dienste van een actief fruitteelt- of tuinbouwbedrijf of boomkwekerij
 2. Maximale oppervlakte op percelen met aanduiding 'overige zone - rivieren-en uiterwaarden' en 'overige zone - stedelijk uitloopgebied' 4 ha
 3. Minimaal 50 meter afstand tot percelen van derden
 4. De teeltondersteunende kas is noodzakelijk voor een doelmatig en volwaardig agrarisch bedrijf
 5. Het landschap, water en omliggende functies worden niet belemmerd of aangetast