Gemeente Zaltbommel

Omgevingsvisie

De gemeente Zaltbommel heeft samen met de gemeente Maasdriel in de omgevingsvisie Bommelerwaard de toekomst voor wonen, werken, winkelen en recreëren beschreven. De gemeenten zijn zeer terughoudend met het toestaan van teeltondersteunende voorzieningen. Deze voorzieningen hebben, door hun omvang, veel impact op het landschap. Voor Maasdriel is de regeling voor teelt ondersteunende voorzieningen in het bestemmingsplan buitengebied leidend. Wel onderzoeken de gemeenten of er ruimte is voor experimentele ontwikkelingen zoals een combinatie van teeltondersteunende voorzieningen en duurzame energieopwekking. Hiermee willen de gemeenten innovatieve oplossingen stimuleren.

Gemeente Zaltbommel plattegrond
Plattegrond gemeente Zaltbommel

Regels voor teeltondersteunende voorzieningen

De gemeente Zaltbommel publiceert haar plannen op de website van de gemeente en Ruimtelijkeplannen.nl. De digitale bestemmingsplannen die hier staan zijn juridisch bindend.

Binnen bouwblok

Toegestaan

Aanduiding artikel 3

Op percelen met de aanduiding 'Agrarisch' zijn lage tijdelijke, lage permanente en overige teeltondersteunende voorzieningen toegestaan.

Aanduiding artikel 4

Op percelen met de aanduiding 'Agrarisch met waarden' zijn lage tijdelijke, lage permanente en overige teeltondersteunende voorzieningen toegestaan.

Niet toegestaan

Aanduiding artikel 3

Eventueel mogelijk

Aanduiding artikel 3

De gemeente kan met een omgevingsvergunning afwijken van de regels voor het realiseren van hoge teeltondersteunende voorzieningen, met de voorwaarden

 • Maximale oppervlakte teeltondersteunend glas en kassen: 1.500 m²
 • Maximale oppervlakte teeltondersteunend glas en kassen bij boomteelt: 2.500 m²
 • Het bedrijf is actief in de fruitteelt, tuinbouw of boomkwekerij
 • Maximaal 50 meter afstand tot de bouwgrenzen
 • De voorziening is noodzakelijk voor een doelmatig en volwaardig agrarisch bedrijf
 • Het landschap, water en omliggende functies worden niet belemmerd of aangetast

Aanduiding artikel 4

De gemeente kan met een omgevingsvergunning afwijken van de regels voor het realiseren van hoge teeltondersteunende voorzieningen, met de voorwaarden

 • Maximale oppervlakte teeltondersteunend glas en kassen: 1.500 m²
 • Maximale oppervlakte teeltondersteunend glas en kassen bij boomteelt: 2.500 m²
 • Het bedrijf is actief in de fruitteelt, tuinbouw of boomkwekerij
 • Maximaal 50 meter afstand tot de bouwgrenzen
 • De voorziening is noodzakelijk voor een doelmatig en volwaardig agrarisch bedrijf
 • Het landschap, water en omliggende functies worden niet belemmerd of aangetast

Buiten bouwblok

Toegestaan

Aanduiding artikel 3

Op percelen met de aanduiding 'Agrarisch' zijn lage tijdelijke en overige teeltondersteunende voorzieningen.

Aanduiding artikel 4

Op percelen met de aanduiding 'Agrarisch' zijn lage tijdelijke en overige teeltondersteunende voorzieningen.

Niet toegestaan

Aanduiding artikel 3

Teeltondersteunend glas en teeltondersteunende voorzieningen met de verschijningsvorm van kassen

Aanduiding artikel 4

Teeltondersteunend voorzieningen op percelen met de aanduiding 'openheid' en/of 'Nieuwe Hollandse Waterlinie'

Teeltondersteunend glas en teeltondersteunende voorzieningen met de verschijningsvorm van kassen

Eventueel mogelijk

Aanduiding artikel 3

De gemeente kan met een omgevingsvergunning afwijken van de regels voor het realiseren van lage teeltondersteunende voorzieningen, met de voorwaarden

 • Maximale oppervlakte: 2 hectare
 • Maximale oppervlakte containervelden: 4 hectare

Voor het realiseren van hoge teeltondersteunende voorzieningen, met de voorwaarden

 • Maximale oppervlakte wandelkappen voor grondgebonden teelt: 2 hectare
 • Teeltondersteunend glas en kassen zijn niet toegestaan

Voor beide voorzieningen geldt:

 • Het bedrijf is actief in de fruitteelt, tuinbouw of boomkwekerij
 • Maximaal 50 meter afstand tot de bouwgrenzen
 • De voorziening is noodzakelijk voor een doelmatig en volwaardig agrarisch bedrijf
 • Het landschap, water en omliggende functies worden niet belemmerd of aangetast

Aanduiding artikel 4

De gemeente kan met een omgevingsvergunning afwijken van de regels voor het realiseren van lage teeltondersteunende voorzieningen, met de voorwaarden

 • Maximale oppervlakte: 2 hectare
 • Maximale oppervlakte containervelden: 4 hectare

Voor het realiseren van hoge teeltondersteunende voorzieningen, met de voorwaarden

 • Maximale oppervlakte wandelkappen voor grondgebonden teelt: 2 hectare
 • Teeltondersteunend glas en kassen zijn niet toegestaan

Voor beide voorzieningen geldt:

 • Het bedrijf is actief in de fruitteelt, tuinbouw of boomkwekerij
 • Maximaal 50 meter afstand tot de bouwgrenzen
 • De voorziening is noodzakelijk voor een doelmatig en volwaardig agrarisch bedrijf
 • Het landschap, water en omliggende functies worden niet belemmerd of aangetast