Gemeente Culemborg

Omgevingsvisie

De gemeente Culemborg heeft ervoor gekozen om, ter voorbereiding op de omgevingsvisie, eerst een startnotitie te maken. In dit document heeft de gemeente beschreven waar de Omgevingsvisie over moet gaan en welke stappen er moeten worden gezet om tot de definitieve Omgevingsvisie te komen.

Gemeente Culemborg, plattegrond
Plattegrond gemeente Culemborg

Regels voor teeltondersteunende voorzieningen

De gemeente Culemborg publiceert haar plannen op de website van de gemeente en Ruimtelijkeplannen.nl. De digitale bestemmingsplannen die hier staan zijn juridisch bindend. Omdat alle bestemmingsplannen op 1 januari '24 worden vervangen door één omgevingsplan neemt de gemeente sinds 1 maart '23 geen bestemmingsplanwijzigingen meer in behandeling.

Binnen bouwblok

Toegestaan

Aanduiding artikel 3

Op percelen met de aanduiding 'Agrarisch met waarden - Landschap 1' zijn toegestaan:

Uitsluitend permanente teeltondersteunende voorzieningen;

Lage tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen (bouwwerken, geen gebouwen zijnde, alsmede werken en werkzaamheden);

Uitsluitend hoge tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen.

Aanduiding artikel 4

Op percelen met de aanduiding 'Agrarisch met waarden - Landschap 2' zijn toegestaan:

Uitsluitend permanente en tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen .

Aanduiding artikel 5

Op percelen met de aanduiding Agrarisch met waarden - Natuur en landschap' zijn uitsluitend permanente en tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen'toegestaan .

Niet toegestaan

Eventueel mogelijk

Buiten bouwblok

Toegestaan

Toegestaan - aanduiding artikel 3

Uitsluitend lage tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen met een maximale bouwhoogte van 1,5 meter

Niet toegestaan

Niet toegestaan - aanduiding artikel 3

Permanente en hoge teeltondersteunende voorzieningen

Niet toegestaan - aanduiding artikel 4

Op percelen met de aanduiding 'Agrarisch met waarden - Landschap 2' zijn alle vormen van teeltondersteunende voorzieningen niet toegestaan.

Niet toegestaan - aanduiding artikel 5

Op percelen met de aanduiding 'Agrarisch met waarden - Natuur en landschap' zijn alle vormen van teeltondersteunende voorzieningen niet toegestaan.

Eventueel mogelijk

Eventueel mogelijk - aanduiding artikel 3

Met een omgevingsvergunning kan de gemeente afwijken van de regels voor overige teeltondersteunende voorzieningen in de vorm van permanente constructiepalen voor hagelnetten, met de volgende voorwaarden:

  • Maximale bouwhoogte van de constructiepalen: 6 meter
  • De voorziening is noodzakelijk voor een doelmatig agrarisch bedrijf
  • Er is geen onevenredige aantasting van de omgeving
  • Er is geen onevenredige aantasting van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden