Gemeente Neder Betuwe

Omgevingsvisie

De gemeente Neder-Betuwe schetst in haar Omgevingsvisie een toekomstbeeld met belangrijke waarden, die zij willen behouden en versterken voor toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast schetst de Omgevingsvisie ook een beeld waar de komende jaren aan gewerkt moet worden. De gemeente wil zich door ontwikkelen als  centrum voor laanboomteelt en andere agrarische sectoren, waarbij er aandacht is voor gezonde lucht en bodem, landschap, natuur en duurzaamheid. De gemeente biedt ruimte voor uitbreiding of vernieuwing van bedrijven en het gebruik van teeltondersteunende voorzieningen, met de voorwaarde dat er waarde aan de omgeving wordt toegevoegd. Met de sector kijkt de gemeente naar duidelijke regels over de toepassing van (nieuwe) teeltondersteunende voorzieningen. De gemeente merkt de toename van teeltondersteunende voorzieningen in de laanbomenteelt in de vorm van o.a. containerteelt, folies, kappen, tunnels en kassen.

Gemeente Neder Betuwe, plattegrond gemeente Neder Betuwe
Plattegrond gemeente Neder Betuwe

Regels voor teeltondersteunende voorzieningen

De gemeente Neder-Betuwe publiceert haar plannen op  Ruimtelijkeplannen.nl. De digitale bestemmingsplannen die hier staan zijn juridisch bindend.

Buitengebied Kesteren - Binnen bouwblok

Toegestaan

Aanduiding artikel 3

Percelen met de aanduiding 'Agrarisch' zijn bestemd voor

 • Teelt op folie, worteldoek of goten
 • Grondgebonden agrarische productie

Op percelen met de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - kassen", mogen uitsluitend kassen, permanente of niet-permanente kunststoftunnels of overkappingen worden gebouwd.

 • Maximale oppervlak: 1.000 m²
 • Maximale oppervlak bij laanboomteelt: 2.5000 m²

Aanduiding artikel 5

Percelen met de aanduiding 'Agrarisch  met waarden - 1' zijn bestemd voor

 • Teelt op folie of worteldoek
 • Grondgebonden agrarische productie

Kassen en permanente kunststoftunnels als het gebruik ondersteunend is aan de hoofdteelt. Maximale oppervlakte: 1.000 m². Maximale oppervlakte bij laanboomteelt: 2.500 m².

Niet toegestaan

Aanduiding artikel 5

Niet-grondgebonden agrarische productie in de vorm van trayvelden of teelt op stellingen en/of containerteelt op lavas of beton, waarbij de oppervlakte meer is dan 1 hectare en niet direct grenst aan het bouwvlak

Eventueel mogelijk

Aanduiding artikel 3

Met een omgevingsvergunning kan de gemeente afwijken van de regels voor het realiseren van teeltondersteuningen indien de waarden aan de omliggende gronden niet blijven worden beschadigd.

Voor het realiseren van kassen en permanente kunststoftunnels kan de gemeente met een omgevingsvergunning de maximale oppervlakte uitbreiden tot 1.500 m², met de voorwaarden

 • Het gebruik is ondersteunend voor de hoofdteelt
 • Uit onderzoek door een onafhankelijk landbouwkundig deskundige moet blijken dat de bouw vanwege de agrarische bedrijfsvoering noodzakelijk is.

Aanduiding artikel 5

Met een omgevingsvergunning kan de gemeente afwijken van de regels voor het realiseren van kassen en permanente kunststoftunnels kan de gemeente met een omgevingsvergunning de maximale oppervlakte uitbreiden tot 1.500 m², met de voorwaarden

 • Het gebruik is ondersteunend voor de hoofdteelt
 • Uit onderzoek door een onafhankelijk landbouwkundig deskundige moet blijken dat de bouw vanwege de agrarische bedrijfsvoering noodzakelijk is

 

Met een omgevingsvergunning kan de gemeente afwijken van de regels voor het realiseren van niet-permanente teeltondersteunende voorzieningen zoals kunststoftunnels en overkappingen, met de voorwaarden:

 • Uitgesloten zijn percelen met de aanduiding 'Waarde - Cultuurhistorisch waardevol gebied 1'
 • De provinciaal waardevolle landschappen en kernkwaliteiten (bepaald in de structuurvisie provincie Gelderland) worden in voldoende mate beschermd.

Met een omgevingsvergunning kan de gemeente afwijken van de regels voor het toestaan van niet-grondgebonden agrarische producten in de vorm van trayvelden of teelt op stellingen en/of containerteelt op lavas of beton met een watersysteem en bijbehorende voorzieningen, met de voorwaarden:

 • De economische noodzaak is door een onafhankelijke deskundige aangetoond
 • Maximale oppervlakte bouwwerk ten behoeve van watersysteem: 600 m²
 • Maximale bouwhoogte ten behoeve van watersysteem: 3 meter
 • Het water wordt niet blijvend aangetast
 • Op basis van een inrichtingsplan de zekerheid van een landschappelijke inpassing

Buitengebied Dodewaard en Echteld - Binnen bouwblok

Toegestaan

Aanduiding artikel 3

Percelen met de aanduiding 'Agrarisch' zijn bestemd voor

 • Teelt op folie, worteldoek of goten
 • Grondgebonden agrarische productie

Op percelen met de aanduiding 'Agrarisch', mogen uitsluitend kassen en permanente kunststoftunnels worden gebouwd.

 • Maximale oppervlak: 1.000 m²
 • Maximale oppervlak bij laanboomteelt: 2.5000 m²

Aanduiding artikel 5

Percelen met de aanduiding 'Agrarisch  met waarden - 1' zijn bestemd voor

 • Teelt op folie, worteldoek of goten
 • Grondgebonden agrarische productie

Kassen en permanente kunststoftunnels als het gebruik ondersteunend is aan de hoofdteelt. Maximale oppervlakte: 1.000 m². Maximale oppervlakte bij laanboomteelt: 2.500 m².

Aanduiding artikel 6

Percelen met de aanduiding 'Agrarisch  met waarden - 2' zijn bestemd voor

 • Teelt op folie, worteldoek of goten
 • Grondgebonden agrarische productie

Kassen en permanente kunststoftunnels als het gebruik ondersteunend is aan de hoofdteelt. Maximale oppervlakte: 1.000 m². Maximale oppervlakte bij laanboomteelt: 2.500 m².

Niet toegestaan

Aanduiding artikel 3

Niet-grondgebonden agrarische productie in de vorm van trayvelden of teelt op stellingen en/of containerteelt op lavas of beton, waarbij de oppervlakte meer is dan 1 hectare en niet direct grenst aan het bouwvlak

Aanduiding artikel 5

Niet-grondgebonden agrarische productie in de vorm van trayvelden of teelt op stellingen en/of containerteelt op lavas of beton, waarbij de oppervlakte meer is dan 1 hectare en niet direct grenst aan het bouwvlak

Aanduiding artikel 6

Niet-grondgebonden agrarische productie in de vorm van trayvelden of teelt op stellingen en/of containerteelt op lavas of beton, waarbij de oppervlakte meer is dan 1 hectare en niet direct grenst aan het bouwvlak

Aanduiding artikel 7

Niet-grondgebonden agrarische productie in de vorm van trayvelden of teelt op stellingen en/of containerteelt op lavas of beton, waarbij de oppervlakte meer is dan 1 hectare en niet direct grenst aan het bouwvlak

Eventueel mogelijk

Aanduiding artikel 3

Met een omgevingsvergunning kan de gemeente afwijken van de regels voor het realiseren van kassen en permanente kunststoftunnels tot een maximale oppervlakte van 1.500 m², met de voorwaarden

 • Het gebruik is ondersteunend voor de hoofdteelt
 • Uit onderzoek door een onafhankelijk landbouwkundig deskundige moet blijken dat de bouw vanwege de agrarische bedrijfsvoering noodzakelijk is.

Met een omgevingsvergunning kan de gemeente afwijken van de regels voor het toestaan van niet-grondgebonden agrarische producten in de vorm van trayvelden of teelt op stellingen en/of containerteelt op lavas of beton met een watersysteem en bijbehorende voorzieningen, met de voorwaarden:

 • De economische noodzaak is door een onafhankelijke deskundige aangetoond
 • Maximale oppervlakte bouwwerk ten behoeve van watersysteem: 600 m²
 • Maximale bouwhoogte ten behoeve van watersysteem: 3 meter
 • Het water wordt niet blijvend aangetast

Aanduiding artikel 6

Met een omgevingsvergunning kan de gemeente afwijken van de regels voor het realiseren van kassen en permanente kunststoftunnels tot een maximale oppervlakte van 1.500 m², met de voorwaarden

 • Het gebruik is ondersteunend voor de hoofdteelt
 • Uit onderzoek door een onafhankelijk landbouwkundig deskundige moet blijken dat de bouw vanwege de agrarische bedrijfsvoering noodzakelijk is.

Met een omgevingsvergunning kan de gemeente afwijken van de regels voor het toestaan van niet-grondgebonden agrarische producten in de vorm van trayvelden of teelt op stellingen en/of containerteelt op lavas of beton met een watersysteem en bijbehorende voorzieningen, met de voorwaarden:

 • De economische noodzaak is door een onafhankelijke deskundige aangetoond
 • Maximale oppervlakte bouwwerk ten behoeve van watersysteem: 600 m²
 • Maximale bouwhoogte ten behoeve van watersysteem: 3 meter
 • Het water wordt niet blijvend aangetast

Buitengebied Kesteren - Buiten bouwblok

Toegestaan

Aanduiding artikel 3

Op percelen  met de aanduiding 'Agrarisch' mogen niet-permanente teeltondersteunende voorzieningen zoals hagelnetten en kunststoftunnels en -overkappingen worden gebouwd, met de voorwaarden

 • Maximale bouwhoogte hagelnetten: 6 meter
 • Maximale bouwhoogte tunnels en overkappingen: 4 meter

Aanduiding artikel 5

Op percelen  met de aanduiding 'Agrarisch met waarden - 1' mogen niet-permanente teeltondersteunende voorzieningen zoals hagelnetten en kunststoftunnels en -overkappingen worden gebouwd.

Uitgezonderd zijn percelen met de aanduiding 'Waarde - Cultuurhistorisch waardevol gebied 1'

 • Maximale bouwhoogte hagelnetten: 6 meter
 • Maximale bouwhoogte tunnels en overkappingen: 4 meter

Niet toegestaan

Aanduiding artikel 3

Permanente en hoge teeltondersteunende voorzieningen

Aanduiding artikel 5

Teeltondersteunende voorzieningen op percelen met de aanduiding 'Waarde - Cultuurhistorisch waardevol gebied 1'

 

Niet-grondgebonden agrarische productie in de vorm van trayvelden of teelt op stellingen en/of containerteelt op lavas of beton, waarbij de oppervlakte meer is dan 1 hectare en niet direct grenst aan het bouwvlak

Eventueel mogelijk

Aanduiding artikel 3

Met een omgevingsvergunning kan de gemeente afwijken van de regels voor overige teeltondersteunende voorzieningen in de vorm van permanente constructiepalen voor hagelnetten, met de volgende voorwaarden:

 • Maximale bouwhoogte van de constructiepalen: 6 meter
 • De voorziening is noodzakelijk voor een doelmatig agrarisch bedrijf
 • Er is geen onevenredige aantasting van de omgeving
 • Er is geen onevenredige aantasting van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden

Aanduiding artikel 5

Met een omgevingsvergunning kan de gemeente afwijken van de regels voor het realiseren van kassen en permanente kunststoftunnels kan de gemeente met een omgevingsvergunning de maximale oppervlakte uitbreiden tot 1.500 m², met de voorwaarden

 • Het gebruik is ondersteunend voor de hoofdteelt
 • Uit onderzoek door een onafhankelijk landbouwkundig deskundige moet blijken dat de bouw vanwege de agrarische bedrijfsvoering noodzakelijk is

Met een omgevingsvergunning kan de gemeente afwijken van de regels voor het realiseren van niet-permanente teeltondersteunende voorzieningen zoals kunststoftunnels en overkappingen, met de voorwaarden:

 • Uitgesloten zijn percelen met de aanduiding 'Waarde - Cultuurhistorisch waardevol gebied 1'
 • De provinciaal waardevolle landschappen en kernkwaliteiten (bepaald in de structuurvisie provincie Gelderland) worden in voldoende mate beschermd.

Met een omgevingsvergunning kan de gemeente afwijken van de regels voor het toestaan van niet-grondgebonden agrarische producten in de vorm van trayvelden of teelt op stellingen en/of containerteelt op lavas of beton met een watersysteem en bijbehorende voorzieningen, met de voorwaarden:

 • De economische noodzaak is door een onafhankelijke deskundige aangetoond
 • Maximale oppervlakte bouwwerk ten behoeve van watersysteem: 600 m²
 • Maximale bouwhoogte ten behoeve van watersysteem: 3 meter
 • Het water wordt niet blijvend aangetast
 • Op basis van een inrichtingsplan de zekerheid van een landschappelijke inpassing

 

Buitengebied Dodewaard en Echteld - Buiten bouwblok

Toegestaan

Aanduiding artikel 3

Op percelen  met de aanduiding 'Agrarisch' mogen niet-permanente teeltondersteunende voorzieningen zoals hagelnetten en kunststoftunnels en -overkappingen worden gebouwd, met de voorwaarden

 • Maximale bouwhoogte hagelnetten: 6 meter
 • Maximale bouwhoogte tunnels en overkappingen: 4 meter
 • Maximale bouwhoogte constructies t.b.v. gotenteelt: 4 meter

Aanduiding artikel 5

Op percelen  met de aanduiding 'Agrarisch met waarden - 1' mogen niet-permanente teeltondersteunende voorzieningen zoals hagelnetten en kunststoftunnels en -overkappingen worden gebouwd.

Uitgezonderd zijn percelen met de aanduiding 'Waarde - Cultuurhistorisch waardevol gebied 1'

 • Maximale bouwhoogte hagelnetten: 6 meter
 • Maximale bouwhoogte tunnels en overkappingen: 4 meter
 • Maximale bouwhoogte constructies t.b.v. gotenteelt: 4 meter

Aanduiding artikel 6

Op percelen  met de aanduiding 'Agrarisch met waarden - 2' mogen niet-permanente teeltondersteunende voorzieningen zoals hagelnetten en kunststoftunnels en -overkappingen worden gebouwd.

Uitgezonderd zijn percelen met de aanduiding 'Waarde - Cultuurhistorisch waardevol gebied 1'

 • Maximale bouwhoogte hagelnetten: 6 meter
 • Maximale bouwhoogte tunnels en overkappingen: 4 meter
 • Maximale bouwhoogte constructies t.b.v. gotenteelt: 4 meter

Niet toegestaan

Aanduiding artikel 3

Niet-grondgebonden agrarische productie in de vorm van trayvelden of teelt op stellingen en/of containerteelt op lavas of beton, waarbij de oppervlakte meer is dan 1 hectare en niet direct grenst aan het bouwvlak

Aanduiding artikel 5

Niet-grondgebonden agrarische productie in de vorm van trayvelden of teelt op stellingen en/of containerteelt op lavas of beton, waarbij de oppervlakte meer is dan 1 hectare en niet direct grenst aan het bouwvlak

Aanduiding artikel 6

Niet-grondgebonden agrarische productie in de vorm van trayvelden of teelt op stellingen en/of containerteelt op lavas of beton, waarbij de oppervlakte meer is dan 1 hectare en niet direct grenst aan het bouwvlak

Aanduiding artikel 7

Niet-grondgebonden agrarische productie in de vorm van trayvelden of teelt op stellingen en/of containerteelt op lavas of beton, waarbij de oppervlakte meer is dan 1 hectare en niet direct grenst aan het bouwvlak

Eventueel mogelijk

Aanduiding artikel 3

Met een omgevingsvergunning kan de gemeente afwijken van de regels voor het realiseren van kassen en permanente kunststoftunnels tot een maximale oppervlakte van 1.500 m², met de voorwaarden

 • Het gebruik is ondersteunend voor de hoofdteelt
 • Uit onderzoek door een onafhankelijk landbouwkundig deskundige moet blijken dat de bouw vanwege de agrarische bedrijfsvoering noodzakelijk is.

Met een omgevingsvergunning kan de gemeente afwijken van de regels voor het toestaan van niet-grondgebonden agrarische producten in de vorm van trayvelden of teelt op stellingen en/of containerteelt op lavas of beton met een watersysteem en bijbehorende voorzieningen, met de voorwaarden:

 • De economische noodzaak is door een onafhankelijke deskundige aangetoond
 • Maximale oppervlakte bouwwerk ten behoeve van watersysteem: 600 m²
 • Maximale bouwhoogte ten behoeve van watersysteem: 3 meter
 • Het water wordt niet blijvend aangetast

Aanduiding artikel 5

Met een omgevingsvergunning kan de gemeente afwijken van de regels voor het realiseren van kassen en permanente kunststoftunnels kan de gemeente met een omgevingsvergunning de maximale oppervlakte uitbreiden tot 1.500 m², met de voorwaarden

 • Het gebruik is ondersteunend voor de hoofdteelt
 • Uit onderzoek door een onafhankelijk landbouwkundig deskundige moet blijken dat de bouw vanwege de agrarische bedrijfsvoering noodzakelijk is

Met een omgevingsvergunning kan de gemeente afwijken van de regels voor het toestaan van niet-grondgebonden agrarische producten in de vorm van trayvelden of teelt op stellingen en/of containerteelt op lavas of beton met een watersysteem en bijbehorende voorzieningen, met de voorwaarden:

 • De economische noodzaak is door een onafhankelijke deskundige aangetoond
 • Maximale oppervlakte bouwwerk ten behoeve van watersysteem: 600 m²
 • Maximale bouwhoogte ten behoeve van watersysteem: 3 meter
 • Het water wordt niet blijvend aangetast
 • Op basis van een inrichtingsplan de zekerheid van een landschappelijke inpassing