Gemeente West Betuwe

Omgevingsvisie

De gemeente West Betuwe wil zich blijven ontwikkelen als dé fruitgemeente van Nederland, waarbij ze een balans zoeken voor uitbreiding, schaalvergroting, teeltondersteunende voorzieningen en het versterken van het landschap. De gemeente zet in op de ontwikkeling van een toekomstgericht afwegingskader, waarmee teeltondersteunende voorzieningen worden
toegestaan, mits ze voldoen aan bepaalde voorwaarden. In teeltondersteunende voorzieningen ziet de gemeente kansen voor dubbelgebruik (opwekking van zonne-energie), echter mogen de voorzieningen op bepaalde plekken niet ten kost gaan van de aantrekkelijkheid van het landschap.

Gemeente West-Betuwe
Plattegrond gemeente West-Betuwe

Definitie van teeltondersteunende voorzieningen

Maatregelen ter bescherming, vervroeging of verlenging van de oogst van vollegrondsteeltproducten, alsmede in voorkomende gevallen tot bescherming van de omgeving tegen milieubelastende stoffen. Hieronder wordt begrepen het plaatsen of geplaatst houden van teeltondersteunende voorzieningen met daarbij behorende verankerde palen en constructies, niet zijnde kassen, zoals wandelkappen, lage kappen en aardbeienkappen, regenkappen, hagelnetten, schaduwhallen, vogelnetten en luisvrije tunnels en hallen, binnen de periode april tot en met oktober.

Regels voor teeltondersteunende voorzieningen

De gemeente West betuwe publiceert haar plannen op de website van Ruimtelijkeplannen.nl. De digitale bestemmingsplannen die hier staan zijn juridisch bindend. Voor vragen of uitleg kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Rivierenland.

Binnen bouwblok

Toegestaan

Aanduiding artikel 3

Op percelen met aanduiding 'Agrarisch' zijn teeltondersteunende voorzieningen uitsluitend bij bestaande fruitteelt in de vorm van boomgaarden toegestaan.

Aanduiding artikel 4

Op percelen met aanduiding 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' zijn teeltondersteunende voorzieningen uitsluitend bij bestaande fruitteelt in de vorm van boomgaarden toegestaan.

Niet toegestaan

Aanduiding artikel 3

Teeltondersteunende voorzieningen die niet horen bij bestaande fruitteelt in de vorm van boomgaarden.

Aanduiding artikel 4

Fruitteelt in de vorm van nieuwe boomgaarden met teeltondersteunende voorzieningen

  • Binnen 50 meter tot gevoelige functies voor gewasbeschermingsmiddelen
  • Op percelen met de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - boomgaarden uitgesloten' en 'overige zone - open landschap

Eventueel mogelijk

Aanduiding artikel 3

Met een omgevingsvergunning kan de gemeente afwijken van de regels voor het realiseren van teeltondersteunende voorzieningen bij nieuwe fruitteelt in de vorm van boomgaarden, met de voorwaarden

  • Op percelen met de aanduiding 'overige zone - open landschap' is geen fruitteelt in de vorm van boomgaarden toegestaan.
  • Maximale oppervlakte van de fruitteelt in de vorm van boomgaarden: 5 ha
  • Minimaal 50 meter afstand tot gevoelige functies voor gewasbeschermingsmiddelen, tenzij met behulp van juridisch houdbaar maatwerkonderzoek naar spuitgewasbeschermingsmiddelen is aangetoond dat een verkleining van de afstand verantwoord is
  • Geen afbreuk aan de natuur- en landschapswaarden en de naburige percelen en gronden.

Aanduiding artikel 4

Buiten bouwblok

Toegestaan

Aanduiding artikel 3

Teeltondersteunende voorzieningen uitsluitend bij bestaande fruitteelt in de vorm van boomgaarden

Het gehele jaar zijn verankerde palen en constructies ten behoeve van toegestane teeltondersteunende voorzieningen toegestaan.

Maximale bouwhoogte: 3 meter. Uitgezonderd palen en constructies ten behoeve van teeltondersteunende voorzieningen hebben een maximale bouwhoogte van 10 meter

Aanduiding artikel 4

Het gehele jaar zijn verankerde palen en constructies ten behoeve van toegestane teeltondersteunende voorzieningen toegestaan.

Maximale bouwhoogte: 3 meter. Uitgezonderd palen en constructies ten behoeve van teeltondersteunende voorzieningen hebben een maximale bouwhoogte van 10 meter. Op percelen met de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - uiterwaard' is de maximale bouwhoogte 6 meter

Niet toegestaan

Aanduiding artikel 3

Teeltondersteunende voorzieningen die niet horen bij bestaande fruitteelt in de vorm van boomgaarden.

Aanduiding artikel 4

Eventueel mogelijk

Aanduiding artikel 3

Aanduiding artikel 4

Met een omgevingsvergunning kan de gemeente afwijken van de regels voor het realiseren fruitteelt in de vorm van boomgaarden en de bijbehorende teeltondersteunende voorzieningen op percelen met de aanduiding 'specifieke vorm van agrarische - uiterwaard' met voorwaarden

  • Maximale oppervlakte van de fruitteelt in de vorm van boomgaarden is 5 ha
  • Geen afbreuk aan de natuur- en landschapswaarden en de naburige percelen en gronden.
  • Binnen 10 meter vanaf de Linge is fruitteelt niet toegestaan