Regio Rivierenland

In Regio Rivierenland bundelen gemeenten hun krachten om samen te werken aan een brede welvaart in de regio. Regio Rivierenland is in 1986 opgericht door een besluit van de gemeenteraden, colleges en burgemeesters van de gemeenten in het Gelderse Rivierengebied.

Regio Rivierenland is het samenwerkingsverband van de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Op gemeentelijk niveau is er een grote variatie in mogelijkheden voor teeltondersteunende voorzieningen. In de ene gemeente zijn de mogelijkheden ruim geformuleerd in een andere gemeente zijn de ontwikkelingsmogelijkheden sterk ingekaderd.

Gemeenten onderling kunnen gebieden aanwijzen waar de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten voorop staan. Als gevolg daarvan kunnen de mogelijkheden voor teeltondersteunende voorzieningen (TOV) of secundaire activiteiten in hiervoor aangewezen gebieden worden uitgesloten of beperkt de grenzen aan de groei kunnen dus op basis van ideaal toegekende kwaliteiten worden afgebakend.

De gemeenten in Regio Rivierenland hebben gezamenlijk drie economische speerpunten benoemd.

  1. Agribusiness
  2. Economie
  3. Logistiek en recreatie en toerisme.

Op basis van deze speerpunten is er afstemming in ruimtelijke keuzes en regelgeving die is vastgelegd in de ruimtelijke strategische visie.

De regio Rivierenland erkent het toenemende gebruik van teeltondersteunende voorzieningen zoals blijkt uit de visie:

Meer gebruik van TOV's: Het gebruik van teeltondersteunende voorzieningen (TOV) is een manier om voorop te blijven lopen in de fruitteelt en de laanboomteelt. Het gebruik van teeltondersteunende voorzieningen in de fruitteelt en laanboomteelt neemt toe. Omdat bedrijven in Nederland te maken hebben met relatief hoge prijzen voor arbeid en grond, zijn schaal, efficiency en marktgerichtheid belangrijke factoren. Teeltondersteunende voorzieningen dragen bij aan de bescherming van producten tegen beschadiging (als gevolg van weersinvloeden), het leveren van een constante kwaliteit, seizoensverlenging, het verbeteren van de milieusituatie (efficiënt gebruik bestrijdingsmiddelen) of de Arbo-omstandigheden op het bedrijf. Er is een grote variëteit in teeltondersteunende voorzieningen