Gemeente West Maas
en Waal

Omgevingsvisie

De gemeente West Maas en Waal geeft in haar omgevingsvisie haar visie op het buitengebied van West Maas en Waal. In de visie worden zes belangrijke thema's van het buitengebied besproken, waaronder agrarische bedrijvigheid. De komgronden bieden goede voorwaarden voor het uitoefenen van agrarische bedrijven.

Plattegrond West Maas en Waal
Plattegrond gemeente West Maas en Waal

Regels voor teeltondersteunende voorzieningen

De gemeente West Maas en Waal publiceert haar plannen op de website van de gemeente en Ruimtelijkeplannen.nl. De digitale bestemmingsplannen die hier staan zijn juridisch bindend.

Binnen bouwblok

Toegestaan

Aanduiding artikel 3

Op percelen met de aanduiding 'Agrarisch - Komgebied' zijn tijdelijke en/of permanente teeltondersteunende voorzieningen toegestaan.

Maximale oppervlakte voor permanente teeltondersteunende voorzieningen is 1.500 m².  Indien de huidige oppervlakte van deze voorzieningen reeds groter is, dan geldt de bestaande oppervlakte als maximum

Aanduiding artikel 4

Op percelen met de aanduiding 'Agrarisch - Oeverwal' zijn tijdelijke en/of permanente teeltondersteunende voorzieningen toegestaan.

Maximale oppervlakte voor permanente teeltondersteunende voorzieningen is 1.500 m².  Indien de huidige oppervlakte van deze voorzieningen reeds groter is, dan geldt de bestaande oppervlakte als maximum

Aanduiding artikel 5

Op percelen met de aanduiding 'Agrarisch met waarden - Komgebied' zijn tijdelijke en/of permanente teeltondersteunende voorzieningen toegestaan.

Maximale oppervlakte voor permanente teeltondersteunende voorzieningen is 1.500 m².  Indien de huidige oppervlakte van deze voorzieningen reeds groter is, dan geldt de bestaande oppervlakte als maximum

Aanduiding artikel 6

Op percelen met de aanduiding 'Agrarisch met waarden - Uiterwaard' zijn tijdelijke en/of permanente teeltondersteunende voorzieningen toegestaan.

Maximale oppervlakte voor permanente teeltondersteunende voorzieningen is 1.500 m².  Indien de huidige oppervlakte van deze voorzieningen reeds groter is, dan geldt de bestaande oppervlakte als maximum

 

Niet toegestaan

Aanduiding artikel 3

Eventueel mogelijk

Aanduiding artikel 3

Buiten bouwblok

Toegestaan

Aanduiding artikel 3

Op percelen met aanduiding 'Agrarisch - Oeverwal' zijn tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen zijn toegestaan. Deze mogen worden opgericht van 1 maart t/m 30 november voor een maximale duur van 7 maanden. De verankerde palen en constructies mogen permanent aanwezig zijn. De hoogte van deze voorzieningen bedraagt maximaal 6 meter

Aanduiding artikel 4

Op percelen met aanduiding 'Agrarisch - Oeverwal' zijn tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen zijn toegestaan. Deze mogen worden opgericht van 1 maart t/m 30 november voor een maximale duur van 7 maanden. De verankerde palen en constructies mogen permanent aanwezig zijn. De hoogte van deze voorzieningen bedraagt maximaal 6 meter

Aanduiding artikel 6

Op percelen met aanduiding 'Agrarisch met waarden - Uiterwaard' zijn tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen zijn toegestaan. Deze mogen worden opgericht van 1 maart t/m 30 november voor een maximale duur van 7 maanden. De verankerde palen en constructies mogen permanent aanwezig zijn. De hoogte van deze voorzieningen bedraagt maximaal 6 meter

Niet toegestaan

Aanduiding artikel 3

Aanduiding artikel 4

Aanduiding artikel 5

Op percelen met aanduiding 'Agrarisch met waarden - Komgebied' zijn tijdelijke en/of permanente teeltondersteunende voorzieningen niet toegestaan

Eventueel mogelijk

Aanduiding artikel 3