Gemeente Buren

Omgevingsvisie

De gemeente Buren heeft in haar omgevingsvisie een aantal punten over teeltondersteunende voorzieningen opgenomen.

 • Een kwetsbaarheid van de stroomruggen en oeverwallen van de Lek en Nederrijn is de verrommeling van het landschap door o.a. teeltondersteunende voorzieningen.
 • De gemeente ziet, na gesprekken met de sector, een grote variëteit aan teeltondersteunende voorzieningen. Met name het gebruik van hagelnetten in de open teelt wordt steeds vaker toegepast.
 • De gemeente heeft oog voor moderne ontwikkelingen binnen alle sectoren, en wil bedrijven ruimte geven om te kunnen groeien door o.a. het gebruik van teeltondersteunende voorzieningen in de fruitsector.
 • Om te komen tot een gezonde en concurrerende sector stimuleert de gemeente grondgebonden teelten op de oeverwallen en stroomruggen. Het gebruik van teeltondersteunende voorzieningen wil de gemeente graag combineren met een milieudruk verlaging.
 • Het gebruik van enige teeltondersteunende voorzieningen ziet de gemeente als een onderdeel van een normale bedrijfsvoering.
 • Niet-grondgebonden teelten, zoals pot- en containerteelt,  staat de gemeente toe op kleinschalig niveau en als nevenactiviteit op op aansluitend aan het agrarisch bouwvlak. Wel moeten deze voorzieningen goed ingepast worden.
 • Telers die willen doorgroeien in niet grondgebonden teelten en op een groter oppervlak gebruik willen maken van containerteelt, stellingenteelt
  of hoge tunnelkassen krijgen van de gemeente een doorgroeigebied
  voor niet grondgebonden teelten aangewezen.
Gemeente Buren, plattegrond Buren
Plattegrond gemeente Buren

Regels voor teeltondersteunende voorzieningen

De gemeente Buren publiceert haar plannen op de website van Ruimtelijkeplannen.nl. Hier kunt u de bestemming van een bepaald gebied of perceel vinden. Met vragen of uitleg kunt u terecht bij de Omgevingsdienst rivierenland.

Binnen bouwblok

Toegestaan

Aanduiding artikel 3

Op de gronden met bestemming 'Agrarisch' mogen uitsluitend worden gebouwd:

 1. bedrijfsgebouwen ten behoeve van de bestemming, met de volgende voorwaarden:
 • Kassen en permanente kunststoftunnels uitsluitend als verlengde van de hoofdteelt. Maximale oppervlakte: 1.500 m².
 • Maximale oppervlakte voor kassen en/of permanente kunststoftunnels bij (laan) bomenteelt: 2.500 m².
 • Maximale hoogte: 12 meter. Voor kassen en kunststoftunnels is de maximale hoogte 7 meter.
 • Maximale goothoogte: 7 meter.
 1. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de bestemming, met de volgende voorwaarden:
 • Maximale hoogte: 9 meter.

Aanduiding artikel 5

Op de gronden met bestemming 'Agrarisch met waarden - Komgebied' mogen uitsluitend worden gebouwd:

 1. bedrijfsgebouwen ten behoeve van de bestemming, met de volgende voorwaarden:
 • Kassen en permanente kunststoftunnels uitsluitend als verlengde van de hoofdteelt. Maximale oppervlakte: 1.500 m².
 • Maximale oppervlakte voor kassen en/of permanente kunststoftunnels bij (laan) bomenteelt: 2.500 m².
 • Maximale hoogte: 9 meter. Voor kassen en kunststoftunnels is de maximale hoogte 7 meter.
 • Maximale goothoogte: 5 meter.
 1. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de bestemming, met de volgende voorwaarden:
 • Maximale hoogte: 9 meter.

Aanduiding artikel 6

Op de gronden met bestemming 'Agrarisch met waarden - Linge uiterwaardgebied' mogen uitsluitend worden gebouwd:

 1. bedrijfsgebouwen ten behoeve van de bestemming, met de volgende voorwaarden:
 • Kassen en permanente kunststoftunnels uitsluitend als verlengde van de hoofdteelt. Maximale oppervlakte: 1.500 m².
 • Maximale hoogte: 9 meter. Voor kassen en kunststoftunnels is de maximale hoogte 7 meter.
 • Maximale goothoogte: 5 meter.
 1. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de bestemming, met de volgende voorwaarden:
 • Maximale hoogte: 9 meter.

Aanduiding artikel 7

Op de gronden met bestemming 'Agrarisch met waarden - Oeverwalgebied' mogen uitsluitend worden gebouwd:

 1. bedrijfsgebouwen ten behoeve van de bestemming, met de volgende voorwaarden:
 • Kassen en permanente kunststoftunnels uitsluitend als verlengde van de hoofdteelt. Maximale oppervlakte: 1.500 m².
 • Maximale hoogte: 12 meter. Voor kassen en kunststoftunnels is de maximale hoogte 7 meter.
 • Maximale goothoogte: 7 meter.
 1. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de bestemming, met de volgende voorwaarden:
 • Maximale hoogte: 9 meter.

Niet toegestaan

Aanduiding artikel 3

Niet-grondgebonden agrarische productie in de vorm van teelt op tray-velden of op stellingen en/of containerteelt op lavas of beton

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen ter plaatse van de aanduiding (sa-tv1) "specifieke vorm van agrarisch – teeltvrije zone1”.

Aanduiding artikel 5

Niet-grondgebonden agrarische productie in de vorm van teelt in kassen of kunststoftunnels, teelt op tray-velden of op stellingen, teelt op folie of worteldoek en/of containerteelt op lavas of beton.

Het aanleggen van nieuwe productieboomgaarden of nieuwe (boom) kwekerijen binnen 50 meter ten opzichte van gevoelige bestemmingen:

 • de bebouwingsconcentraties Klinkenberg (Ingen), Hoog-Kana (Ingen), Zevenmorgen (Ingen), Luchtenburg (Ingen), Essebroek (Ingen) en Ganzert (Ingen en Eck en Wiel), Wielseweg (Eck en Wiel), Binnenstraat (Erichem), Lutterveld (Erichem), Twee Sluizen (Kapel-Avezaath), De Woerd (Kerk-Avezaath), Bontemorgen (Lienden), Ommerenveldseweg (Ommeren), De Heuvel (Rijswijk), Zandberg (Rijswijk) en de Hogestraat (Zoelen);
 • de kernen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding (sa-tv) "specifieke vorm van agrarisch – teeltvrije zone";
 • de verblijfsrecreatieterreinen (met uitzondering van minicampings), uitsluitend ter plaatse van de aanduiding (sa-tv) "specifieke vorm van agrarisch – teeltvrije zone

Aanduiding artikel 6

Niet-grondgebonden agrarische productie in de vorm van teelt in kassen of kunststoftunnels, teelt op tray-velden of op stellingen, teelt op folie of worteldoek en/of containerteelt op lavas of beton.

Aanduiding artikel 7

Niet-grondgebonden agrarische productie in de vorm van teelt in kassen of kunststoftunnels, teelt op tray-velden of op stellingen, teelt op folie of worteldoek en/of containerteelt op lavas of beton.

Het aanleggen van nieuwe productieboomgaarden of nieuwe (boom) kwekerijen binnen 50 meter ten opzichte van gevoelige bestemmingen:

 • de bebouwingsconcentraties Klinkenberg (Ingen), Hoog-Kana (Ingen), Zevenmorgen (Ingen), Luchtenburg (Ingen), Essebroek (Ingen) en Ganzert (Ingen en Eck en Wiel), Wielseweg (Eck en Wiel), Binnenstraat (Erichem), Lutterveld (Erichem), Twee Sluizen (Kapel-Avezaath), De Woerd (Kerk-Avezaath), Bontemorgen (Lienden), Ommerenveldseweg (Ommeren), De Heuvel (Rijswijk), Zandberg (Rijswijk) en de Hogestraat (Zoelen);
 • de kernen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding (sa-tv) "specifieke vorm van agrarisch – teeltvrije zone";
 • de verblijfsrecreatieterreinen (met uitzondering van minicampings), uitsluitend ter plaatse van de aanduiding (sa-tv) "specifieke vorm van agrarisch – teeltvrije zone"

Eventueel mogelijk

Aanduiding artikel 3

Met een omgevingsvergunning kan de gemeente afwijken voor de bouw van een bedrijfsgebouw ten behoeve van de bestemming of een bouwwerk, geen gebouwen zijnde dat de grenzen van een bouwvlak overschrijdt, met als voorwaarden:

 • Het bouwwerk kan niet in zijn geheel op het bouwvlak worden opgericht;
 • De overschrijding van het bouwvlak is maximaal 15 meter

 

Aanduiding artikel 5

Met een omgevingsvergunning kan de gemeente afwijken voor de bouw van een bedrijfsgebouw ten behoeve van de bestemming of een bouwwerk, geen gebouwen zijnde dat de grenzen van een bouwvlak overschrijdt, met als voorwaarden:

 • Het bouwwerk kan niet in zijn geheel op het bouwvlak worden opgericht;
 • De overschrijding van het bouwvlak is maximaal 15 meter

Aanduiding artikel 6

Met een omgevingsvergunning kan de gemeente afwijken voor de bouw van een bedrijfsgebouw ten behoeve van de bestemming of een bouwwerk, geen gebouwen zijnde dat de grenzen van een bouwvlak overschrijdt, met als voorwaarden:

 • Het bouwwerk kan niet in zijn geheel op het bouwvlak worden opgericht;
 • De overschrijding van het bouwvlak is maximaal 15 meter

Aanduiding artikel 7

Met een omgevingsvergunning kan de gemeente afwijken voor de bouw van een bedrijfsgebouw ten behoeve van de bestemming of een bouwwerk, geen gebouwen zijnde dat de grenzen van een bouwvlak overschrijdt, met als voorwaarden:

 • Het bouwwerk kan niet in zijn geheel op het bouwvlak worden opgericht;
 • De overschrijding van het bouwvlak is maximaal 15 meter

Buiten bouwblok

Toegestaan

Aanduiding artikel 3

Op gronden met de bestemming 'Agrarisch' mogen uitsluitend worden gebouwd:

 1. niet-permanente teeltondersteunende voorzieningen zoals kunststoftunnels en overkappingen. Is een perceel op de kaart voorzien van de aanduiding "-sa-te = specifieke vorm van agrarisch uitgesloten - teeltondersteunende voorzieningen", dan zijn daar  niet-permanente teeltondersteunende voorzieningen zoals kunststoftunnels en overkappingen niet toegestaan.
 2. Teeltondersteunende voorzieningen met een maximale hoogte van 6 meter.

Aanduiding artikel 5

Op gronden met de bestemming 'Agrarisch met waarden - Komgebied' mogen uitsluitend worden gebouwd:

 1. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde met een maximale oppervlakte van 10 m² en een maximale hoogte van 2,5 meter.

Aanduiding artikel 6

Op gronden met de bestemming 'Agrarisch met waarden - Linge uiterwaardgebied' mogen uitsluitend worden gebouwd:

 1. Niet-permanente teeltondersteunende voorzieningen zoals kunststoftunnels en overkappingen met een maximale hoogte van 6 meter.
 2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde met een maximale oppervlakte van 10 m² en een maximale hoogte van 2,5 meter.

Aanduiding artikel 7

Op gronden met de bestemming 'Agrarisch - Oeverwalgebied' mogen uitsluitend worden gebouwd:

 1. Niet-permanente teeltondersteunende voorzieningen zoals kunststoftunnels en overkappingen met een maximale hoogte van 6 meter.
 2. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde met een maximale oppervlakte van 10 m² en een maximale hoogte van 2,5 meter.

Niet toegestaan

Aanduiding artikel 3

Niet-grondgebonden agrarische productie in de vorm van teelt op tray-velden of op stellingen en/of containerteelt op lavas of beton

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen ter plaatse van de aanduiding (sa-tv1) "specifieke vorm van agrarisch – teeltvrije zone1”.

Aanduiding artikel 5

Niet-grondgebonden agrarische productie in de vorm van teelt in kassen of kunststoftunnels, teelt op tray-velden of op stellingen, teelt op folie of worteldoek en/of containerteelt op lavas of beton.

Het aanleggen van nieuwe productieboomgaarden of nieuwe (boom) kwekerijen binnen 50 meter ten opzichte van gevoelige bestemmingen:

 • de bebouwingsconcentraties Klinkenberg (Ingen), Hoog-Kana (Ingen), Zevenmorgen (Ingen), Luchtenburg (Ingen), Essebroek (Ingen) en Ganzert (Ingen en Eck en Wiel), Wielseweg (Eck en Wiel), Binnenstraat (Erichem), Lutterveld (Erichem), Twee Sluizen (Kapel-Avezaath), De Woerd (Kerk-Avezaath), Bontemorgen (Lienden), Ommerenveldseweg (Ommeren), De Heuvel (Rijswijk), Zandberg (Rijswijk) en de Hogestraat (Zoelen);
 • de kernen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding (sa-tv) "specifieke vorm van agrarisch – teeltvrije zone";
 • de verblijfsrecreatieterreinen (met uitzondering van minicampings), uitsluitend ter plaatse van de aanduiding (sa-tv) "specifieke vorm van agrarisch – teeltvrije zone

Aanduiding artikel 6

Niet-grondgebonden agrarische productie in de vorm van teelt in kassen of kunststoftunnels, teelt op tray-velden of op stellingen, teelt op folie of worteldoek en/of containerteelt op lavas of beton.

Aanduiding artikel 7

Niet-grondgebonden agrarische productie in de vorm van teelt in kassen of kunststoftunnels, teelt op tray-velden of op stellingen, teelt op folie of worteldoek en/of containerteelt op lavas of beton.

Het aanleggen van nieuwe productieboomgaarden of nieuwe (boom) kwekerijen binnen 50 meter ten opzichte van gevoelige bestemmingen:

 • de bebouwingsconcentraties Klinkenberg (Ingen), Hoog-Kana (Ingen), Zevenmorgen (Ingen), Luchtenburg (Ingen), Essebroek (Ingen) en Ganzert (Ingen en Eck en Wiel), Wielseweg (Eck en Wiel), Binnenstraat (Erichem), Lutterveld (Erichem), Twee Sluizen (Kapel-Avezaath), De Woerd (Kerk-Avezaath), Bontemorgen (Lienden), Ommerenveldseweg (Ommeren), De Heuvel (Rijswijk), Zandberg (Rijswijk) en de Hogestraat (Zoelen);
 • de kernen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding (sa-tv) "specifieke vorm van agrarisch – teeltvrije zone";
 • de verblijfsrecreatieterreinen (met uitzondering van minicampings), uitsluitend ter plaatse van de aanduiding (sa-tv) "specifieke vorm van agrarisch – teeltvrije zone"

Eventueel mogelijk

Aanduiding artikel 3

Met een omgevingsvergunning kan de gemeente afwijken voor de bouw van een bedrijfsgebouw ten behoeve van de bestemming of een bouwwerk, geen gebouwen zijnde dat de grenzen van een bouwvlak overschrijdt, met als voorwaarden:

 • Het bouwwerk kan niet in zijn geheel op het bouwvlak worden opgericht;
 • De overschrijding van het bouwvlak is maximaal 15 meter

 

Aanduiding artikel 5

Met een omgevingsvergunning kan de gemeente afwijken voor de bouw van een bedrijfsgebouw ten behoeve van de bestemming of een bouwwerk, geen gebouwen zijnde dat de grenzen van een bouwvlak overschrijdt, met als voorwaarden:

 • Het bouwwerk kan niet in zijn geheel op het bouwvlak worden opgericht;
 • De overschrijding van het bouwvlak is maximaal 15 meter

 

Aanduiding artikel 6

Met een omgevingsvergunning kan de gemeente afwijken voor de bouw van een bedrijfsgebouw ten behoeve van de bestemming of een bouwwerk, geen gebouwen zijnde dat de grenzen van een bouwvlak overschrijdt, met als voorwaarden:

 • Het bouwwerk kan niet in zijn geheel op het bouwvlak worden opgericht;
 • De overschrijding van het bouwvlak is maximaal 15 meter

 

Aanduiding artikel 7

Met een omgevingsvergunning kan de gemeente afwijken voor de bouw van een bedrijfsgebouw ten behoeve van de bestemming of een bouwwerk, geen gebouwen zijnde dat de grenzen van een bouwvlak overschrijdt, met als voorwaarden:

 • Het bouwwerk kan niet in zijn geheel op het bouwvlak worden opgericht;
 • De overschrijding van het bouwvlak is maximaal 15 meter