De toelichting

De toelichting vormt de ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan. Er wordt ingegaan op een aantal factoren:

  • Het doel van het bestemmingsplan
  • Het relevante beleid,
  • Een beschrijving van het plangebied / de planontwikkeling
  • De relevante omgevingsaspecten (milieueffectrapportage, geluid, lucht, externe veiligheid, bodem, flora en fauna, water, archeologie, etc.)
  • De uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan
  • Uitleg van de regels