Het digitale platform met alle bestemmingsplannen in Nederland

Op de website Ruimtelijkeplannen kunt u de bestemmingsplannen van gemeenten, provincies en Rijk inzien. Voor uw eigen gemeente kunt u (ontwerp)bestemmingsplannen en structuurvisies bekijken. De gemeente heeft de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen beschreven in haar structuurvisie.

Het handelen in strijd met het bestemmingsplan

Passen uw voorgenomen plannen niet in het geldende bestemmingsplan? Voor het handelen in strijd met de regels kunt u in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning krijgen. Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente. Bij het omgevingsloket kunt u online een vergunningcheck doen als u wilt weten of u een melding moet doen of een omgevingsvergunning nodig heeft.

Bestemmingsplan veranderen

Naast de aanvraag voor een omgevingsvergunning kan aan de gemeente worden gevraagd het bestemmingsplan te veranderen.